logo
"Styr- och regler - VVS - Ventilation"

Strevent AB är ett bolag som verkar inom energi och tekniksegmentet med fokus på
tekniska fastighetssystem. Genom våra ägare och medarbetare har vi mångårig
erfarenhet av tekniska installationer och funktioner spetsat med ett övergripande
miljö- och energitänk som syftar till att hjälpa fastighetsägare och
bostadsrättsföreningar att få fulländad funktion och kontroll över sina installationer.

Strevent AB arbetar därför stort som smått från att åtgärda en enkel spiskåpa till att
projektera, installera och serva kompletta anläggningar.
Strevent AB har ”full täckning” inom ett totalt energikoncept och all kompetens finns
inom bolaget, t.ex OVK-certifiering, Kylcertifikat kategori 1, Certifierad
Energikartläggare, projektledning, VVS, etc.

Tillbaka