|
 
Hem Kontakt/jobb
OVK stockholm, Energieffektivisering stockholm
Strevent AB är ett bolag som verkar inom energi- och tekniksegmentet med fokus på tekniska fastighetssystem.
OVK stockholm, Energieffektivisering stockholm
Vi har full täckning inom ett totalt energikoncept.

OVK för byggnader och fastigheter

Våra funktionskontrollanter är personcertifierade för alla typer av byggnader (riks K). En OVK-besiktning leder ofta fram till åtgärder för att förbättra inomhusklimatet i byggnaden, exempelvis luftinjustering till korrekta flöden eller rengöring av alla ventilationssystem. Syftet med lagstadgad OVK (Plan- och bygglag (2010:900)) är att vårda byggnader och tillvarata människors rätt till skydd mot skadlig inomhusmiljö.

Spara energi och pengar med hållbar energieffektivisering

En ledstjärna för oss är energieffektivisering. Strevent AB utför allt ifrån att optimera en injustering av luft eller vatten/värme till att digitalt koppla upp för att övervaka eller utreda en komplett anläggning. Vi utför också rena energi-entreprenader där all tillgänglig teknik används för att exempelvis minska koldioxidbelastningen.

Vi ser att man kan börja i det lilla och stegvis optimera funktion efter funktion i en anläggning för att samtidigt bygga hållbarhet men ändå ha kontroll över kostnaderna under resans gång.