Ventilation service stockholm, Ventilation stockholm
Nya kammarfläktar i ett 40 år gammalt aggregat i Vällingby. Energismart!
Ventilation service stockholm, Ventilation stockholm
Nya takfläktar till en BRF på Kungsholmen.
Ventilation service stockholm, Ventilation stockholm
Ny allmänventilation i restaurang i Åkersberga kanal.
Ventilation service stockholm, Ventilation stockholm
Nytt FTX-aggregat i restaurangen.
Ventilation service stockholm, Ventilation stockholm
Ny ventilation i blivande gym i Åkersberga.
Ventilation service stockholm, Ventilation stockholm
Nytt FTX-aggregat i gymmet.
Ventilation stockholm
Ny svartplåtskanal i restaurangkök i Bålsta centrum.

Ventilation i Stockholm

Inom ventilationsområdet verkar Strevent AB fullt ut med projekteringar, installationer och service. Vi utför allt från enklare åtgärder och fläktbyten till komplexare ventilationslösningar för kontor, industri, process, restaurang och bostäder i Stockholm. Vi injusterar luftflöden och utför rengöring samt OVK av ventilationssystem. Våra OVK-funktionskontrollanter har riksbehörighet K för alla typer av ventilationssystem. Vi lämnar alltid utförlig anläggningsrapport efter alla arbeten om så önskas.

Läs mer om OVK och hur vi på Strevent jobbar med energieffektivisering här!


Ventilation för bättre hygien, hälsa och miljö i Stockholm

Strevent arbetar med ventilation utefter plan- och bygglagen (PBL 2010:900) samt plan- och byggförordningen (PBF 2011:338) för att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat som uppfyller kraven om bland annat skydd för hygien, hälsa och miljö. Våra kontrollanter följer Boverkets miljöbalk (1998:808) och förordningen (1998:899) som preciserar grundläggande krav på en bostad såsom skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar.

På Boverkets hemsida hittar du mer detaljerad information om dessa krav.